Search
  • Artem

?תעודות סל או כדורסל


כולנו שמענו על תעודות סל, מכשיר פיננסי מרכזי בבורסאות הגדולות.

תעודות סל מאפשרות לנו לסחור על מדדים, סחורות, ואפילו הביטקוין.

אך מהיכן הגיעו אותן תעודות סל?

הבעיה והפתרון

תעודת סל היא מכשיר פיננסי שנועד להקל על סוחרים, מבחינה כספית ופרקטית בהשקעות. ניקח לדוגמא את מדד ה – S&P500 שמורכב מה-500 מניות הגדולות בארה"ב, אם הייתם רוצים להשקיע בכל המניות הנמצאות במדד, הייתם צריכים לבצע כ-500 עסקאות, ולרוב למשקיעים החדשים בשוק ההון אין את הכסף הזה כדי לקנות 500 מניות שונות של 500 חברות – ולשם כך יש תעודת סל עוקבת מדד.

איך נוצרת תעודת הסל? חברה המעוניינת להנפיק ולשווק תעודות סל עוקבת מדד קונה את כל אותן המניות הנמצאות תחת המדד, שומרת אותן ברזרבות (לצורך הדוגמא שמה אותן בצד כגיבוי לתעודות סל שהיא מנפיקה), מנפיקה את התעודת סל במחיר יחסי, שמתאים לכיס של כל משקיע (לצורך הדוגמה אם מדד מסוים עומד על 3000 נקודות, תעודת סל שלו תעלה באיזור ה-299$). החברה בין היתר תגבה דמי אחזקה שנתיים, בד"כ ברמות של עד שלושה אחוזים לשנה. יש הרבה סוגים של תעודות סל, תעודות עוקבות אחרי סחורות, חברות מסקטור מסויים, מדד הפחד וכו'.14 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • YouTube

המערכת וכל השירותים והתוצרים הנלווים לה ובכללם, מערכות השקעה ומסחר, התראות סחר, המלצות, אינדיקטורים, אסטרטגיות, דוחות, מאמרים וכל התכונות האחרות במוצרים של המערכת והנלווים לה ("להלן: "התוצרים"), ניתנים למטרות מידע והשכלה בלבד, ואסור לפרשם כהמלצת השקעה בהתאמה אישית. התוצרים מבוססים על הדיווחים הפומביים של תאגידים מדווחים (הכפופים לרגולציה של רשות ניירות ערך בישראל או SEC בארה"ב או רגולטורים דומים), על חדשות אקטואליה, ראיונות, הודעות לעיתונות של תאגידים, נתונים מספקים של נתוני שוק, תוכנת צד ג' ועוד. נתוני בסיס אלו של המערכת עשויים להכיל שגיאות ואסור לקבל החלטת השקעה כלשהי בהתבסס רק על מה שקראת במערכת או בממצאים שלה. אין להניח כי התוצרים המוצגים בדפים אלה יהיו רווחיים או שהם לא יביאו להפסדים. ההשקעות הנדונות כאן הן ספקולטיביות, כרוכות בסיכון משמעותי ואינן מתאימות לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות; לפיכך, אף משקיע אינו אמור להניח כי ביצועים עתידיים של כל השקעה ו/או השקעות ומסחר אסטרטגיות ספציפיות המופנים למידע זה יהיו רווחיים או שווים לרמות הביצועים שצוינו. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון שונות, ולא יכולה להיות הבטחה כי השקעה ספציפית כלשהי תהיה מתאימה או רווחית עבור תיק השקעות אינדיבידואלי. התוצרים אינם הצעה, הזמנה או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, קבלני המשנה שלה, סוכניה וכל גורם קשור אליה אינם נוטלים כל אחריות לתוצאות המסחר וההשקעה שלך. יש סיכון גבוה במסחר ובהשקעה. תוצאות הביצועים של המלצותינו שהוכנו על ידי המערכת אינן מבוססות על סחר בפועל של ניירות ערך אלא מבוססות על חשבון סחר היפותטי. לתוצאות הביצוע ההיפותטיות יש מגבלות טבועות רבות. התוצאות המסחר שלך בפועל עשויות להיות שונות. לא ניתן כל מצג כי חשבון כלשהו ישיג או צפוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה המוצגים בכל מקום בחומרים שפורסמו. לתנאי השימוש במערכת Tango-Trade לחץ כאן.

עיצוב ופיתוח על ידי