Search
  • Artem

?מפחדים שהשוק ילך נגדכם

בטוח שרובכם הגדול שמעתם על גידור בהשקעות ומסחר.

המושג נשמע מפחיד ולא מובן בהתחלה, אך אל דאגה! ההסבר הוא דיי קליל וידידותי למשתמש.

אז מה הוא בעצם גידור?

גידור הוא סגנון השקעה שנועד להגן ובמילה אחרת "לגדר" את ההשקעות הקיימות כנגד הפסד ממשי במידה והשוק הולך נגדכם.

לדוגמא קניתם את מניית AAPL ללונג ואתם מצפים שהשוק יעלה - אך בפועל הדובים חוזרים והשוק הולך נגדכם, כלפיי מטה.

במצב זה הייתם חווים הפסד ממשי בחשבון.

וכאן נכנס הגידור:

אחד הגידורים הנפוצים להשקעת לונג הוא אופציית PUT, כך שבמידה והשוק הולך כלפיי מטה, אתם מוגנים עם האופציה.

אבל זוהי לא דרך פשוטה ולא תמיד הולכת לפי התוכנית.

הגידור בטנגו טרייד:

אסטרטגיית המסחר בצמדים מאפשרת להכנס לעסקה מלכתחילה

במצב מגודר מול תנועות השווקים.

כידוע לנו, באסטרטגיה אנחנו נכנסים לעסקה ב2 "רגליים" (כל מנייה היא רגל) - רגל אחת בשורט והרגל השנייה בלונג.

כך שלא משנה מה קורה - הבנק המרכזי מפמפם כספים לשווקים, דונלד טראמפ צייץ עדכון לגבי מלחמת הסחר, הנפט ירד לשפל...

אנחנו מגודרים!!

אם השוק יורד למטה - אנחנו מפסידים בלונג אבל השורט שלנו מתקתק

אם השוק עולה למעלה - אנחנו מפסידים בעסקת שורט אבל הלונג שלנו ממשיך לעלות!


15 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • YouTube

המערכת וכל השירותים והתוצרים הנלווים לה ובכללם, מערכות השקעה ומסחר, התראות סחר, המלצות, אינדיקטורים, אסטרטגיות, דוחות, מאמרים וכל התכונות האחרות במוצרים של המערכת והנלווים לה ("להלן: "התוצרים"), ניתנים למטרות מידע והשכלה בלבד, ואסור לפרשם כהמלצת השקעה בהתאמה אישית. התוצרים מבוססים על הדיווחים הפומביים של תאגידים מדווחים (הכפופים לרגולציה של רשות ניירות ערך בישראל או SEC בארה"ב או רגולטורים דומים), על חדשות אקטואליה, ראיונות, הודעות לעיתונות של תאגידים, נתונים מספקים של נתוני שוק, תוכנת צד ג' ועוד. נתוני בסיס אלו של המערכת עשויים להכיל שגיאות ואסור לקבל החלטת השקעה כלשהי בהתבסס רק על מה שקראת במערכת או בממצאים שלה. אין להניח כי התוצרים המוצגים בדפים אלה יהיו רווחיים או שהם לא יביאו להפסדים. ההשקעות הנדונות כאן הן ספקולטיביות, כרוכות בסיכון משמעותי ואינן מתאימות לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות; לפיכך, אף משקיע אינו אמור להניח כי ביצועים עתידיים של כל השקעה ו/או השקעות ומסחר אסטרטגיות ספציפיות המופנים למידע זה יהיו רווחיים או שווים לרמות הביצועים שצוינו. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון שונות, ולא יכולה להיות הבטחה כי השקעה ספציפית כלשהי תהיה מתאימה או רווחית עבור תיק השקעות אינדיבידואלי. התוצרים אינם הצעה, הזמנה או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, קבלני המשנה שלה, סוכניה וכל גורם קשור אליה אינם נוטלים כל אחריות לתוצאות המסחר וההשקעה שלך. יש סיכון גבוה במסחר ובהשקעה. תוצאות הביצועים של המלצותינו שהוכנו על ידי המערכת אינן מבוססות על סחר בפועל של ניירות ערך אלא מבוססות על חשבון סחר היפותטי. לתוצאות הביצוע ההיפותטיות יש מגבלות טבועות רבות. התוצאות המסחר שלך בפועל עשויות להיות שונות. לא ניתן כל מצג כי חשבון כלשהו ישיג או צפוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה המוצגים בכל מקום בחומרים שפורסמו. לתנאי השימוש במערכת Tango-Trade לחץ כאן.

עיצוב ופיתוח על ידי