Search
  • TangoTrader

מסחר כעסק לכל דבר

המסחר הוא כמו עסק כל בעל עסק אשר מתעניין בפתיחת עסק כלשהו - מסעדה, חנות  צעצועים, מאפיה, יודע מראש שמחר הוא לא יהפוך למליונר והדבר לוקח זמן - ציפיות גבוהות מובילות לאכזבות גדולות. זה לוקח זמן ללקוחות להכיר ולאהוב את המקום, זה לוקח זמן לכסות את כל ההוצאות ההתחלתיות בעסק כדי לראות רווחים נקיים, וכך בכל דבר וגם במסחר בשוק ההון. סוחר עם נסיון של כמה חודשים כבר מבין ויודע שהשוק לרוב לא עובד בצורה רציונלית ולרוב הולך הפוך ממה שנראה לעין, אנשים נוטים להתייאש מהפסדים ופורשים מהר מדי. גם אותו בעל העסק סביר להניח שבהתחלה לא רואה רווחים אלא רק הוצאות, אבל הוא יודע שבטווח הארוך יש לו צפי להיות רווחי, אם הכל הולך לפי תוכניותיו. כנ"ל גם במסחר, את ההפסדים יש לקחת כהוצאות לתפעול העסק ולהשוות מול הרווחים בסוף תקופה מסויימת (לרוב חודש), ואז ניתן לראות האם החודש היה רווחי או הפסדי, ומשם לקבל החלטות על המשך הפעילות.

20 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • YouTube

המערכת וכל השירותים והתוצרים הנלווים לה ובכללם, מערכות השקעה ומסחר, התראות סחר, המלצות, אינדיקטורים, אסטרטגיות, דוחות, מאמרים וכל התכונות האחרות במוצרים של המערכת והנלווים לה ("להלן: "התוצרים"), ניתנים למטרות מידע והשכלה בלבד, ואסור לפרשם כהמלצת השקעה בהתאמה אישית. התוצרים מבוססים על הדיווחים הפומביים של תאגידים מדווחים (הכפופים לרגולציה של רשות ניירות ערך בישראל או SEC בארה"ב או רגולטורים דומים), על חדשות אקטואליה, ראיונות, הודעות לעיתונות של תאגידים, נתונים מספקים של נתוני שוק, תוכנת צד ג' ועוד. נתוני בסיס אלו של המערכת עשויים להכיל שגיאות ואסור לקבל החלטת השקעה כלשהי בהתבסס רק על מה שקראת במערכת או בממצאים שלה. אין להניח כי התוצרים המוצגים בדפים אלה יהיו רווחיים או שהם לא יביאו להפסדים. ההשקעות הנדונות כאן הן ספקולטיביות, כרוכות בסיכון משמעותי ואינן מתאימות לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות; לפיכך, אף משקיע אינו אמור להניח כי ביצועים עתידיים של כל השקעה ו/או השקעות ומסחר אסטרטגיות ספציפיות המופנים למידע זה יהיו רווחיים או שווים לרמות הביצועים שצוינו. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון שונות, ולא יכולה להיות הבטחה כי השקעה ספציפית כלשהי תהיה מתאימה או רווחית עבור תיק השקעות אינדיבידואלי. התוצרים אינם הצעה, הזמנה או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, קבלני המשנה שלה, סוכניה וכל גורם קשור אליה אינם נוטלים כל אחריות לתוצאות המסחר וההשקעה שלך. יש סיכון גבוה במסחר ובהשקעה. תוצאות הביצועים של המלצותינו שהוכנו על ידי המערכת אינן מבוססות על סחר בפועל של ניירות ערך אלא מבוססות על חשבון סחר היפותטי. לתוצאות הביצוע ההיפותטיות יש מגבלות טבועות רבות. התוצאות המסחר שלך בפועל עשויות להיות שונות. לא ניתן כל מצג כי חשבון כלשהו ישיג או צפוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה המוצגים בכל מקום בחומרים שפורסמו. לתנאי השימוש במערכת Tango-Trade לחץ כאן.

עיצוב ופיתוח על ידי